Oznamy obce

Obmedzenie v železničnej doprave

V dňoch 10. – 23. augusta 2020 (pondelok – nedeľa) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07:00 h dňa 10. augusta do 15:30 h dňa 23. augusta 2020 nepretržite realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železni

Kroje pre folklórnu skupinu DOLINKA - s finančnou podporou BBSK

Obci Voznica bola poskytnutá dotácia na projekt ,,Kroje pre folklórnu skupinu DOLINKA"od poslancov BBSK. Vďaka finančným prostriedkom poskytnutých z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1000 € boli zakúpené nové ľudové košele, klobúky a kabani

Čerpanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadovej vody zo žúmp a čistiarenského kalu

Čerpanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadovej vody zo žúmp a čistiarenského kalu.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD, a.s. oznamuje že dňa 04.09.2020 v čase od 8:30 do 15:30 bude vo našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.

OZNAM - Označenie KUKA nádob

Vážení občania, žiadame Vás o viditeľné označenie Vašich KUKA nádob príslušným číslom domu. Ďakujeme.

Oznam - Podujatie Hurá prázdniny je ZRUŠENÉ

Obec Voznica oznamuje,že z dôvodu mimoriadnej situácie Krízový štáb obce Voznica dňa 12.03.2020 zrušil všetky podujatia organizované Obcou Voznica až do odvolania. Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie je podujatie Hurá prázdniny ZRUŠENÉ.

Rekonštrukcia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Žarnovici

Od 15.06.2020 začala na zdravotnom stredisku v Žarnovici I. etapa prác v interiéroch ambulancií, ktoré boli umiestnené v tzv. prístavbe zdravotného strediska.

ODPISY PLYNOMEROV - SPP

SPP a Slovenská pošta oznamujú, že v období od 16. júna do 25. júna bude vo Voznici prebiehať odpisovanie plynomerov

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku