Oznamy obce

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave

Seniori, pozor na telefonáty, v ktorých Vás niekto žiada o peniaze

Seniori, pozor na telefonáty, v ktorých Vás niekto žiada o peniaze

VÝJAZDOVÝ (mobilný) ODBER KRVI V MESTE ŽARNOVICA

Mesto Žarnovica v spolupráci s Červeným krížom ZH a Národnou transfúznou službou BA organizuje bezpríspevkové darcovstvo krvi. Odber krvi sa bude v meste Žarnovica konať v utorok 5. apríla 2022 v priestoroch kultúrneho domu od 8:00 do 10:00.

Zápis detí do 1. ročníka - Cirkevná Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici

Cirkevná Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici oznamuje, že Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 04.04.2022 (v pondelok) od 13.00 do 17.00 hod.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v ZH Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU OD 15.03.2022 od 7.00 hod do odvolania

Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov - upozornenie

Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 07.03.2022

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. marca 2022 – v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2021

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2021 – v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku