Oznamy obce

Chov ošípaných - výzva

Regionálna veterinárna správa Žiar nad Hronom vyzýva občanov/chovateľov ošípaných, ktorí nemajú chovy ošípaných zaregistrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020.

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.09.2020

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční dňa 07. septembra 2020 – v pondelok o 19.00 hodine v sále Kultúrneho domu vo Voznici

OTVORENIE ŠK. ROKA 2020/2021 - ZŠ Ul. Fraňa Kráľa

Vážení rodičia, ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 bude dňa 02.09.2020. Žiaci 2 až 9. ročníka prídu do školy o 8.00 hod a pôjdu do svojich tried. Žiaci 1. ročníka prídu na školský dvor 1. stupňa v čase o 8.0

Obmedzenia v železničnej doprave 31.08.-04.09.2020

Železnice Slovenskej republiky konajú výluku v úseku Žarnovica-Nová Baňa v dňoch 31.augusta – 04. septembra 2020 v čase od 08:30 hod. do 15:20 hod.

Upozornenie - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Obecný úrad Voznica upozorňuje občanov, že v kontajneri určenom výlučne na bioodpad bol nájdený odpad, ktorý tam nepatrí a znehodnocuje tým obsah kontajnera - a to plastové fľaše a polystyrén.

Ponuka práce - TRIGO

Firma TRIGO hľadá šikovných živnostníkov na pracovnú pozíciu Kontrolór kvality v Žiari nad Hronom. Práca zahŕňa vizuálnu kontrolu komponentov v automobilovom priemysle.

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 24.09.2020, 25.09.2020

SSD, a.s. oznamuje že dňa 24.09.2020 a 25.09.2020 v čase od 8:30 do 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská dis

Otvorenie šk. roka 2020/2021 - ZŠ A. Kmeťa Žarnovica

Riaditeľstvo Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici oznamuje svojim žiakom,že v stredu 2. septembra 2020 o 7:45 hod. v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici sa bude slúžiť sv. omša za žiakov, zamestnancov, rodičov a dobrodincov ZŠ A. Kmeťa.Účasť je dob

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku