Oznamy obce

Zápis detí na šk. rok 2020/2021 - ŽŠ Andreja Kmeťa Žarnovica

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať formou elektronickej prihlášky.

Zápis detí na šk. rok 2020/2021 - ZŠ Fraňa Kráľa Žarnovica

ZŠ, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica oznamuje, že: zápis detí na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční od 20.4. - do 24.4.2020

Opatrenia SSE

OBMEDZENÝ REŽIM FUNGOVANIA ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB SSE

Opatrenia RÚVZ 30.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti.

Opatrenia 26.03.2020

Obec Voznica, Obecný úrad oznamuje, že od dnes až do odvolania bude podľa potreby o 10 hodine vysielať oznamy a aktuálne informácie v miestnom rozhlase.

Opatrenia OBEC VOZNICA

Krízový štáb obce Voznica na svojich zasadnutiach prijal v súvislosti s koronavírusom nasledovné opatrenia:

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní)

Opatrenia - Slovenská pošta

Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Postupuje v súlade s pokynmi kompetentných autorít, teda Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úrad

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku