Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Voznica dňa 11.03.2024 o 18:00 hod.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Voznica dňa 11.03.2024 o 18:00 hod.

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

 Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 ZB. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starostka obce Voznica

z v o l á v a

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. marca 2024 -
v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Program :

1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa

2) Kontrola uznesení 35 – 48/2023 zo zasadnutia OZ 11.12.2023

3) Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica za rok 2023

4) Prevod majetku vo vlastníctve obce Marek Halaj a Bc. Miroslava Halajová

5) Aktuálne informácie :

  5/1 Bytový dom

  5/2 UPS Voznica – návrh zmluvy o nájme pozemkov

  5/3 Správa o nakladaní s odpadmi v obci Voznica

  5/4 Prehodnotenie žiadostí o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu

  5/5 MŠ – Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania emisií obnoviteľných zdrojov          

          energie vo verejných budovách

  5/6 ZMOS, Mikroregión - Zriadenie Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti

  5/7 Voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu

  5/8 Zmena termínu zasadnutia OZ na 24.6. o 19:00 hod

  5/9 Pripravované akcie – stavanie Mája, Deň matiek, Hurá prázdniny

6) Interpelácie poslancov, diskusia

7) Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies