Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva

Rok

Popis k zápisnici

Dokument

2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12. ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmiena a doplnkov konaného dňa 07.03.2022 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 

Zápisnica 07.03.2022.pdf

2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 13.12.2021 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ_13.12.2021.pdf

2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 13.09.2021 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ_13.9.2021.pdf

2021

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 16.08.2021 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

 OZ_16.08.2021.pdf

2021

Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupieľstva zvolaného podľa §12 ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 07.06.2021 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Zápisnica 7.6.2021.pdf

2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 2, zák. SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 08.03.2021 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

zápisnica OZ 8.03.2021.pdf

2021

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, ods. 2, zák. SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 25.01.2021 o 18.00 hod v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 

zápisnica OZ 25.01.2020.pdf

2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 07.12.2020 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 

OZ 07.12.2020.pdf

2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 07.09.2020 o 19:00 hod. v sále Kultúrneho domu vo Voznici. 

OZ 07.09.2020.pdf

2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 08.06.2020 o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu  vo Voznici

OZ 8.6.2020.pdf

2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 09.03.2020 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ_09.03.2020_.pdf

2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 09.12.2019 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ 9.12.2019.pdf

2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 02.09.2019 o 19:00 v zasadačke Obecného úradu vo Voznici


OZ 2.09.2019_.pdf

2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 27.05.2019 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ 27.5.2019.pdf

2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 4.03.2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ 4.3.2019.pdf

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 1.10.2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ_ 01.10.2018.pdf

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 10.12.2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ 10.12.2018.pdf

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 06.08.2018 o 9.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

oz_6.08.2018.pdf

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 25.06.2018 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

OZ 25.6.2018.pdf

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 09.04.2018 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

oz_09.04.2018.pdf

2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 05.02.2018 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

oz_05.02.2018.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku