Oznamy obce

Mimoriadny zber elektroodpadu

Obecný úrad Voznica organizuje mimoriadny zber elektroodpadu z domácností do 10. augusta 2019

Pozvánka - 70. výročie Voznického futbalu

Najpopulárnejším športom v obci bol odjakživa futbal.

Zmena termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva - Pozvánka na zasadnutie OZ 27.05.2019

Oznamujeme Vám zmenu termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva z pôvodného termínu 03.06.2019 na 27.05.2019

Deň Matiek - pozvánka

V programe vystúpia deti MŠ, mládež a mužská spevácka skupina Dolinka. Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na Vašu účasť.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

MŠ a Obec Voznica v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov ozn

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v

Pozvánka na podujatie: Odomykanie kolies Voznica 2019

V sobotu 27. apríla sa na ihrisku ŠK Voznica bude konať3. ročník Stretnutia priateľov kolies, automobilových a motorkových veteránov a cestných motoriek.

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku