Všeobecno-záväzné nariadenia

Číslo VZN

Názov VZN

Dokument

01/2019

VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2019.pdf

01/2020

VZN č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2020 KO.pdf

01/2021

VZN č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 01/2021.pdf

01/2023

VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2023.pdf

01/2024

VZN č. 01/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadz

VZN 1_2023 miestne dane a poplatky.pdf

02/2013

VZN č. 02/2013 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

VZN o podmienkach nájmu bytov.pdf

02/2014

VZN č. 02/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Voznica

VZN -. 02 2014 o trhových miestach.pdf

02/2015

VZN č. 02/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov 

VZN o prenajímaní obecných bytov.pdf

02/2016

VZN č. 02/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Voznica

VZN č. 2 2016 o pohrebisku.pdf

02/2019

VZN č. 02/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKJ v zriaďovateľskej pôsob. obce Voznica

VZN č. 2 2019.pdf


02/2020

VZN č. 02/2020 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na pozemných komunikáciách
a verejných priestranstvách v obci Voznica

VZN o parkovaní č. 02-2020.pdf

02/2023

VZN č. 02/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voznica

VZN MŠ.pdf

03/2013

VZN č. 03/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN voda_a_kanalizacia__2013.pdf

03/2015

VZN č. 03/2015 o vylepovaní volebných plagátov 

VZN o vylep.plagátov.pdf

03/2016

VZN č. 3 2016 o nakladaní s odpadmi

VZN č. 3 2016 o nakladaní s odpadmi.pdf

04/2023

VZN č. 4/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Voznica

VZN 4 2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf

1

Novela č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Novela č 1 k VZN 3/2016.pdf

1/2022

VZN č. 01/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voznica

VZN č.1 2022.pdf

2/2017

VZN č. 2/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Voznica

VZN ovzdušie.pdf

2/2018

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voznica

VZN 2 2018.pdf

2010

Informácia pre občanom o nakladaní s odpadom

Informacia_pre_občanov_2010.pdf

2013

Sadzobník miestnych poplatkov 

Sadzobník miestnych poplatkov AKTUAL.pdf

2023

Sadzobník miestnych poplatkov platný od 01.01.2024

.

3/2017

VZN č. 3/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Voznica

VZN 3 2017 o ČOV.pdf

3/2023

VZN č. 03/2023 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Voznica 

VZN 3 2023 o chove a držaní zvierat.pdf

4/2017

VZN 4/2017 o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve obce Voznica

VZN 4-2017 o fonde opráv nájomných bytov.pdf

Novela č. 1 k VZN č. 1/2021

Novela č. 1 k VZN č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NOVELA č.1 k VZN č. 01/2021.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies