Materská škola

Obec je zriaďovateľom Materskej školy, ktorá sa nachádza v obci. Obec v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečuje výchovno-vzdelávací proces vo formálnom vzdelávacom zariadení. Celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje predškolské zariadenie MŠ.

V súčasnosti navštevuje MŠ v obci Voznica spolu 15 detí.

Zápis detí do MŠ VOZNICA na školský rok 2024/2025


MATERSKÁ ŠKOLA VOZNICA


"Materská škola má dať dieťaťu taký základ,

aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania." 

O nás

Materská škola sa nachádza v obci Voznica. Zriaďovateľom je obec Voznica. Materská škola je 1-triedna a poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3-6 rokov a deťom s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujú pani učiteľky Bc. Miroslava Kotrusová a Mgr. Dominika Jančoková. Stravovanie detí v čase pobytu v materskej škole poskytuje školská jedáleň. Prípravu jedál ( desiata, obed, olovrant)  zabezpečujú pani kuchárky Ľubomíra Dianová a Alena Čaradová.

Prevádzka materskej školy je od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Charakteristika materskej školy

 Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí Štiavnických vrchov a pohronského Inovca v dedine Voznica. Materská škola má veľmi dobrú polohu dostupná je nielen pre deti a rodičov z obce ale i z okolitých miest.  Je situovaná v centre obce Voznica. V jej blízkosti sa nachádza futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko. Je zriadená v jednopodlažnej budove. Súčasťou interiéru je šatňa, trieda, herňa, spálňa, sociálne zariadenie a umyváreň, kuchyňa s príslušenstvom, kancelária a sklad pomôcok. Súčasťou školy je aj školský dvor s trávnatým povrchom s výsadbou niekoľkých drevín, kvetinového záhonu a osadením drevených zvieratiek.  Nachádza sa tu pieskovisko, kovová šúchala, konštrukcia pre závesné hojdačky a dva sklady na učebné pomôcky, hračky a potreby. 

Školský vzdelávací program

Výchova a vzdelávanie v materskej  škole sa riadi Školským zákonom, Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a vypracovaným Školským vzdelávacím programom "Zvedavá stonožka", ktorý je v platnosti od 01. 09. 2016. 

Vlastné zameranie

Školský vzdelávací program Zvedavá stonožka, je zameraný na enviromentálnu výchovu a ľudové tradície. Pri tvorení školského vzdelávacieho programu sme vychádzali  z bohatej histórie obce a z krásneho prírodného okolia, ktoré poskytuje veľa podnetov a inšpirácií pre deti v našej obci. Prečo práve Zvedavá stonožka?

Poloha našej materskej školy ako aj prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto sme zvolili zvieratko, ktoré je pre deti záhadné, jedinečné a zaujímavé tým ako sa pohybuje. Naša stonožka je zvedavá pretože rada cestuje, objavuje a spoznáva svet, tak aj naše dieťa je zvedavé a pýta sa zaujímavé veci okolo seba. 

Čo ponúkame:

- rodinné, príjemné a harmonické prostredie.

- poloha MŠ dostupná pre deti a rodičov z obce, ale aj z okolia

- kvalifikovaný personál

- dobrá klíma školy

- podnetné hrové kútiky a centrá aktivít vybavené hrovým materiálom a učebnými pomôckami

 ( napr.:  hudobného , dramatického,  pohybového ,výtvarného charakteru) detská literatúra (vrátane encyklopédií, detských edukačných programov)

- akcie pre rodičov tvorivé dielne, tekvičková slávnosť, divadielka, karneval, aktivity s prvkami ľudových tradícií spolu s rodičmi a ostanou verejnosťou( Fašiangový sprievod, vynášanie Moreny, stavanie Mája  Deň matiek, Deň detí, rozlúčka s predškolákmi, a mnoho ďalších zaujímavých akcií

- spolupracujeme s ZŠ v Žarnovici, CPPPaP  v Žarnovici, OcÚ Voznica, FS Dolinka, Lesy SR-  Žarnovica

 

Kontakt
Materská škola
Voznica  č. 206
966 81 Žarnovica
riaditeľka:  Bc. Miroslava Kotrusová
vedúca školskej jedálne:  Alena Čaradová
e-mail: msvoznica@gmail.com
Tel. : +421 45 682 00 71

 

Zriaďovateľ
Obec Voznica
Obecný úrad  Voznica č.135
 966 81 Žarnovica
e-mail: sekretariat[zavináč]voznica[bodka]sk
Tel.: +421 45 682 0037Dokumenty:

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies