SODB 2021

Dôležitá  informácia k sčítaniu obyvateľov 2021


UPOZORŇUJEME SENIOROV PRED MOŽNÝMI PODVODMI V SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV 2021!

Upozornenie - sčítanie 2021.pdf

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021  do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa budú sčítavať sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk a budú mať k dispozícií aj mobilnú aplikáciu. 

Obyvateľ, ktorý nie je schopný sa elektronicky sčítať sám môže tak urobiť  s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo s pomocou osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti.

Cieľom je, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky  v čase od 15.02.2021 do 31.03.2021 a v súvislosti s pandémiou čo najbezpečnejšie. 

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie  postačí mobil, tablet, notebook alebo PC s pripojením na internet.

!!!  Asistované sčítanie, tzn. sčítania obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania  v kontaktných miestach  alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sv stanovenej dobe (15.02.2021-31.03.2021) nerealizuje - bude presunuté. !!!


Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na Youtube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte.

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

zdroj: https://www.scitanie.sk/sodb2021/o-scitani

Otázky a odpovede ek SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? : https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? : https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV


Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov vykoná obec, tzn. prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne zníži administratívna záťaž.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV


Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  


Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Každý obyvateľ je dôležitý,
spravme klik pre lepšiu budúcnosť.


Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.


Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? : https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1
                        Informatívne video  

Informatívne video, ktoré vyzýva obyvateľov aby sa sčítali.

Poskytuje základné informácie o sčítaní obyvateľov, ktoré sa uskutoční v roku 2021.


Plagát: https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf

Leták: https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf


zdroj : https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie


Tlačové správy : https://www.voznica.sk/obecny-urad/uradna-tabula

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku