Kultúra

Život na dedine... Pre niekoho možno nudná rutina, pre iného vytúžený sen. Isteže, každý má iné nároky na život a túži po niečom inom. Tak ako život v meste, tak i život na dedine má svoje výhody aj nevýhody. Život Vozničana je poznačený nielen tvrdou prácou, ale aj sladkou odmenou v podobe bohatého spoločenského života. Voznica bola odjakživa miestom, kde to žilo. Výstavbou kultúrneho domu v strede obce sa ešte viac posilnila kultúrna identita a obyvatelia sa začali aktívne zapájať do spoločenského a kultúrneho diania. Mnohé udalosti a oslavy s nimi spojené sa stali tradíciou. Či už išlo o jasličkové pobožnosti, polnočné vítanie nového roka, fašiangy, karneval, stavanie mája, oslavu Dňa matiek i Medzinárodného dňa detí, účasť na folklórnych festivaloch na Podhorí i vo Veľkej Lehote, športové turnaje, príležitostné kultúrne programy, diskotéky, zábavy a mnoho ďalších podujatí.

Kultúrny dom

Budova kultúrneho domu vo Voznici bola vybudovaná v akcii „Z“ a ne jej výstavbe sa podieľali miestni občania niekoľko rokov. Odpracovali tu vyše 24 000 brigádnických hodín. Stavať sa začalo 5. mája 1976. Pri schodoch, ktoré vedú k hlavnému vchodu, je zamurovaný kameň znázorňujúci 900 rokov založenia obce. Slávnostné otvorenie kultúrno-spoločenského strediska sprevádzané kultúrnym programom sa uskutočnilo 24. augusta 1984. Vonkajšiu stenu pri bočnom vchode zdobí umelecké dielo v hodnote 70 tisíc Kčs. Celá dominanta obce mala v tej dobre hodnotu 2 milióny Kčs,  čo bola nemalá suma.

Divadelná činnosť

História divadelnej činnosti v našej obci sa píše od 6. Marca 1933, kedy bol založený Divadelný ochotnícky krúžok J. G. Tajovského. Krúžok pôsobil pod protektorátom Matice Slovenskej ako jej 307. zbor. Súčasťou zboru vo Voznici bol aj čitateľský krúžok a spevokol. Aj napriek tomu, že Voznica bola v tej dobe chudobná dedina, do divadelnej činnosti sa zapojilo 40 miestnych občanov. Veľký úspech malo divadelné predstavenie hry „Matka“ od J.G. Tajovského na Veľkú noc v roku 1933. Herecky sa na predstavení podieľali: F. Mihálik, A. Kúšiková, J. Kúšiková, J. Mihálik, T. Valach, Š. Greguš, C. Mihálik, J. Jančok, J. Hromádka, J. Ziman a M. Krébesová. Divadelný krúžok obec úspešne reprezentoval aj na súťaži v Banskej Bystrici v roku 1946, kde sa s divadelnou hrou „Škriatok“umiestnil na prvom mieste.

Mierny útlm divadelnej činnosti nastal v 70. Rokoch, kedy divadlo vytláča kino či televízia. Neskôr, v roku 1985 sa vedenia divadelného krúžku ujal JUDr. Ing. Ján Horváth, CSc. V rámci činnosti miestneho osvetového strediska sa pod jeho taktovkou sa odohralo päť divadelných hier:        

18. máj 1985 – „Svadobný závoj“ (od autora Jozefa Konya) - hra v troch dejstvách

11. apríl 1986 – „Kuchárky z Ovseného“ (od autora Jána Kedru) – komédia v dvoch dejstvách

17. január 1987 – „Verona“ (od autora Rudolfa Kazíka) - dedinská dráma v štyroch dejstvách 8. máj 1988 – „Zlomená pýcha“ (od autora Emila Gölnera) – dráma     

19. marec 1989 – „Pytliakova žena“ (od autora Ferka Urbáneka) – dráma         

        

Ochotníckymi hercami boli občania: Mária Repiská st., Mária Repiská ml., Alžbeta Forgáčová, Mária Antošíková, Magda Veľká, Marta Repiská, Anna Zimanová ml., Zdena Rudzanová, Iveta Antošíková, Helena Repiská, Helena Halajová, Margita Oslancová, Anna Slosiarová, Zuzana Slosiarová, Ján Antošík, Zdeno Šovčík, Jozef Pajerský, František Zliechovec, Ľubomír Ziman, Gabriel Oslanec, Pavel Blaho, Peter Dian, Marián Mihálik, Miroslav Eržiak, Milan Valach, Vojtech Kúšik ml., Peter Repiský, Pavel Repiský, František Zliechovec, Jozef Pajerský     

Pri Miestnom osvetovom stredisku vo Voznici vznikol v roku 1989 aj Detský divadelný krúžok pod vedením Emílie Halajovej. Detskí ochotníci odohrali vo Voznici, ale aj v ďalších okolitých obciach hry:        

12. február 1989 „Snežienky pre mamičku“ (od autorky Eleny Čepčekovej)       

16. apríl 1989 „Doktor Kubo“    

18. máj 1991 „Belasý krčah“ (od autorky Eleny Čepčekovej)        

Ochotníkmi detského divadla boli Jana Horváthová, Marianna Zimanová, Viera Mesárošová, Erika Mesárošová, Monika Zimanová, Ľubomíra Jančoková, Eva Homolková, Zuzana Rudzanová, Eva Nemcová, Zdena Zimanová, Lucia Zimanová, Eva Zimanová, Erik Mihálik, Zdeno Hudec, Eugen Mihálik, Ivana Repiská


Návrat k tradícii ochotníckeho divadla nastal v roku 2001, kedy sa odohralo divadelné predstavenie Jozefa Gregora Tajovského „Hriech.“ Zahrali si v ňom ochotníci ako Milan Gunda, Mária Repiská, Zuzana Dianová či Viliam Slosiar.

Spievam, spievaš, spievame

Každé dva roky sa v obci usporadúva regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru s názvom Spievam, spievaš, spievame. Táto tradícia vznikla v roku 1985, kedy sa konal prvý ročník prehliadky. Zásluhou Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom a obce Voznica si diváci majú možnosť pripomenúť tradičnú umeleckú tvorbu v podobe ľudových piesní a tancov. Súťaž má niekoľko kategórií, ktorých víťazi postupujú do krajského kola. Ide o kategórie spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, hráčov na ľudové hudobné nástroje a sólistov tanečníkov.

Obecná knižnica

             Už v roku 1933 bola z iniciatívy 307. zboru Matice Slovenskej vo Voznici zriadená miestna čitáreň s niekoľkými časopismi a 70 zväzkami kníh. Žiaľ, počas druhej svetovej vojny bola zničená, knihy boli spálené alebo vyhodené do potoka. V apríli roku 1986 bola knižnica opäť obnovená a fungovala v priestoroch kultúrneho domu. Výpožičná služba bola prístupná raz do týždňa čitateľom všetkých vekových skupín. V roku 2001 bolo v knižnici viac než 3000 knižných jednotiek. Činnosť obecnej knižnice zanikla koncom roka 2008, a to pre nezáujem občanov o výpožičky kníh.

Folklórny súbor Dolinka

Kultúrna činnosť v obci sa rozvíja od nepamäti. Prvý organizovaný spevácky zbor vznikol ako súčasť 307. zboru Matice Slovenskej v roku 1933.

V roku 1984, kedy sa uskutočnilo slávnostné otvorenie kultúrneho domu, vzniká aj Folklórny súbor Dolinka. Najväčší podiel na vzniku speváckych súborov mali pani Elégia Mišatová a pani Marta Repiská. Spevákov sprevádzala hra na harmonike, na ktorej hrala pani Anna Čaradová i pani Daniela Zimanová. V kultúrnej oblasti pôsobila aj pani Emilía Halajová, ktorá kedysi bola členkou ochotníckeho divadla. Bohatú históriu a tradíciu našej obci oživuje dodnes písaním miestnej kroniky.

Súbor Dolinka sa časom rozrástol o nových členov. Od roku 1994 vo Voznici pôsobí i detský folklórny súbor Dolinka, ktorý vznikol pod vedením Ľubice Klimanovej. Na jeho fungovaní sa naďalej podieľa Martina Jóbová. Prvé vystúpenie detského súboru sa konalo v máji 1994. V jednoduchých krojoch tancovali najmenší prvé ľudové tance. Aj napriek nedostatku krojov bol celý program dojímavý a plný zážitkov, na ktoré sa spomína dodnes. Okrem domácich vystúpení reprezentovali deti obec aj na speváckych súťažiach a folklórnych prehliadkach. Pravidelne sa zúčastňovali folklórneho festivalu na Podhorí či festivalu pod Inovcom vo Veľkej Lehote.

Po miernom útlme sa činnosť Dolinky obnovila pri príležitosti osláv 930. výročia prvej písomnej zmienky o obci, v roku 2005. V tomto období obnovil svoju činnosť spevácky súbor dospelých pod vedením Soni Jančokovej. Speváci svojou tvorbou reprezentujú obec na rôznych folklórnych podujatiach v regióne, zúčastňujú sa na prehliadkach i súťažiach a v neposlednom rade vystupujú aj pre domáce publikum, ktoré im prejavuje veľkú priazeň. Spevácky súbor dospelých sa so svojimi piesňami predstavil aj v televíznej relácii Kapura – televízna hitparáda. Počas roka pravidelne spestruje kultúrne dianie v obci, či už fašiangovým sprievodom, pochovávaním basy, stavaním mája. Dolinka vystupuje aj v rámci osláv Dňa matiek i pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Spevácky súbor spríjemňuje aj súkromné rodinné oslavy, výročia obcí, programy pre dôchodcov, ako aj mnoho ďalších akcií. V súčasnosti súbor sprevádzajú harmonikárky Marta Staňová a Anna Čaradová, kedysi hral na heligónke aj Stanislav Ziman. Vďaka súboru Dolinka zachováva naša obec tradície folklóru a odovzdáva ľudovú pieseň z generácie na generáciu.

Spevácka skupina Richňavská seniorka

Okrem dlhoročnej tradície súboru Dolinka funguje vo Voznici aj spevácky súbor Richňavská seniorka, ktorý vznikol v roku 2008. Vystupuje na rôznych podujatiach nielen v našej obci, ale aj v rámci činnosti Základnej organizácie jednoty dôchodcov. Okrem toho sa súbor zúčastňuje aj na rôznych regionálnych prehliadkach a súťažiach. Členkami speváckej skupiny pod vedením pani Evy Kršiakovej sú: Eva Halajová, Magdaléna Laurová, Zlatica Jóbová, Ľudmila Závadská, Lýdia Pavolová, Anna Jančoková, Zuzana Zliechovcová a Anna Čaradová.

 Okrem spomínaných spolkov pôsobia vo Voznici aj ďalšie, ako napríklad združenie miestnych rybárov, poľovníkov či chovateľov holubov. Pravidelné stretnutia organizuje aj Jednota dôchodcov.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies