Povinnosti daňovníkov a poplatníkov

Povinnosti daňovníkov a poplatníkov

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Povinnosti pre daňovníkov a poplatníkov od 1.januára 2024

 

Obec Voznica ako správca miestnych daní a miestneho poplatku informuje občanov o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. januára 2024.


Daň z nehnuteľnosti

 •  Do 31. januára 2024 je povinný podať obci Voznica priznanie:
 • daňovník, ktorý sa stal v roku 2023 vlastníkom pozemku, stavby, bytu;
 • daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo uvedených nehnuteľností;
 • daňovník, u ktorého nastali zmeny v roku 2023 vo výmere pozemkov, stavieb, bytov;
 • daňovník, u ktorého došlo v roku 2023 ku zmene druhu pozemku (hlavne ak pribudli zastavané plochy z dôvodu výstavby drobnej stavby).
 • Priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru 2024. Tlačivo k podaniu daňového priznania si môže daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo vytlačiť zo stránky obce www.voznica.sk v sekcii Obecný úrad – Dane a poplatky.


Daň za psa 

 • daňová povinnosť vzniká vlastníkovi resp. držiteľovi najneskôr  do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
 • psa je potrebné zaevidovať na obecnom úrade a prevziať si evidenčnú známku pre psa;
 • vlastník alebo držiteľ psa je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vakcináciu proti besnote  a trvalé označenia psa – začipovanie, najneskôr do 12 týždňov veku.


Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený nasledovne:

 • 30 ,- € poplatok za fyzickú osobu na kalendárny rok;
 • 30,- € poplatok za trvale neobývané nehnuteľnosti za kalendárny rok;
 • správca poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti a preukázania prechodného pobytu a potvrdenie o zaplatení poplatku od správcu dane alebo poplatok zníži na základe  písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce.

 • Daň za užívanie verejných priestranstiev
 • verejným priestranstvom sú pozemky vo vlastníctve obce;
 • užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie stavebného materiálu, skládky dreva a podobne, ako aj dočasné parkovanie motorových vozidiel;
 • sadzba dane na spevnené plochy je 0,033 €/m2/deň;
 • sadzba dane na nespevnené plochy je 0,017 €/m2/deň;
 • daňová povinnosť vzniká dňom zabratia verejného priestranstva – písomnou žiadosťou.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies