Zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo:

Je výkonným a orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Pracovníci obecného úradu sú zamestnancami obce vo verejnej službe. Zabezpečujú administratívne a organizačné veci orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov. Je najvyšším zastupiteľským zborom obce Poslanci sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

Ján Antošík, Soňa Jančoková,  Peter Kršiak, Ľubica Lauková, Cyril Slosiar, Mgr. Martin Pajerský, Ondrej Pavol

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku