Štruktúra obecného úradu

Starosta obce:

Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Kamil Blaho: 

tel.: 0908 931 891
e-mail: starosta[zavináč]voznica[bodka]sk


Obecné zastupiteľstvo:

Je výkonným a orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Pracovníci obecného úradu sú zamestnancami obce vo verejnej službe. Zabezpečujú administratívne a organizačné veci orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov. Je najvyšším zastupiteľským zborom obce Poslanci sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

Ján Antošík, Soňa Jančoková,  Peter Kršiak, Ľubica Lauková, Cyril Slosiar, Mgr. Martin Pajerský, Ondrej Pavol
  

Pracovníci obecného úradu:

Mária Kalčoková
Simona Paštinská


Subjekty riadené obcou:

Materská škola


Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov:

tel.: 048 419 53 86
e-mail: zuzana.riehsova[zavináč]advokatska[bodka]org

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku