Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Voznica dňa 11.12.2023 o 18:00 hod.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Voznica dňa 11.12.2023 o 18:00 hod.

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 ZB. o obecnom zriadení sa uskutoční

zasadnutie obecného zastupiteľstva 
dňa 11. decembra 2023 – v pondelok o 18.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Program :

1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa

2) Kontrola uznesení č. 26 - 30/2023 zo zasadnutia OZ 11.9.2023 a uznesení č. 31-34/2023 zo zasadnutia mimoriadneho zastupiteľstva 27.10.2023

3) Schválenie VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4) Novela č. 1 k VZN č 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

5) Úprava rozpočtu za rok 2023

6) Návrh rozpočtu na rok 2024 a finančný rozpočet na roky 2024, 2025, 2026

7) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2024

8) Komunitný plán sociálnych služieb Obce Voznica na roky 2024 – 2030

9) Zásady hospodárenia s majetkom obce Voznica

10) Sadzobník miestnych poplatkov

11) Aktuálne informácie :

  11/1 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024

  11/2 Plán zasadnutí OZ na rok 2024

 11/3  Kalendár podujatí na rok 2024 – pripravované akcie

12) Interpelácie poslancov, diskusia

13) Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies