Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Voznica
Sídlo: Voznica 135, 966 81 Žarnovica
Štatutárny zástupca: Ing. Nadežda Nemcová – starostka obce
Kontaktná osoba:  Ing. Nadežda Nemcová – starostka obce
Kontakt: tel: 045/6820037, starosta@voznica.sk
Webové sídlo: www.voznica.sk
IČO: 00321 087
Peňažný ústav: VÚB, a.s., č.účtu: 6322422/0200 

                              IBAN: SK80 0200 0000 0000 0632 2422


Právny rámec pre verejné obstarávanie

Obec Voznica, Voznica 135, 966 81 Žarnovica sa v rámci zabezpečenia potrieb obce riadi zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a internou smernicou. Obec Voznica je podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení verejným obstarávateľom. 


Prebiehajúce verejné obstarávania


Archív verejného obstarávania

Dátum

Predmet verejného obstarávania

Dokument

Externý manažment k projektu Podpora obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických budov a pamiatkovo chránených budov - Výzva na predkladanie cenových ponúk - ZRUŠENÉ z dôvodu zmeny termínu na podávanie žiadostí

1.10.2018

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci Voznica - Výzva na predkladanie ponúk

-

1.10.2018

Oprava budovy Domu smútku vo Voznici - Výzva na predkladanie cenových ponúk

-

22.06.2019

Súhrnná správa za obdobie 01.04.-30.06.2019

suhrnna sprava.pdf

22.08.2019

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

zapisnica.pdf

30.10.2019

Súhrnná správa  za obdobie 01.07.-30.09.2019

Súhrnná správa.pdf

31.07.2019


Opravné práce interiéru KD a OÚ - výzva na predkladanie ponúk 

Vyzva na predkladanie ponuk + príloha výkaz výmer.pdf

31.12.2018

Súhrnná správa za obdobie 01.10.-31.12.2018

SPDF

8.8.2018

Informácia o zadaní zákazky - externý manažment

-

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies