Novinky

PONUKA - Prenájom nebytových priestorov

Obec Voznica ponúka na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve obce formou priameho nájmu.

Hodnotenie práce samosprávy za rok 2019

Rok 2019 bol v našej obci charakteristický znovu naštartovaním samosprávy, ktorá vzišla z volieb konaných dňa 10. novembra 2018.

Stretnutie s Mikulášom

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom. Deti. ktoré poslúchali celý rok dostanú sladkú odmenu.

Rande s HELIGONICOU

V novom roku k nám zavíta kapela Heligonica, známa hlavne z TV Šlágr, spolu s ich hosťom Igorom Moškom.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Všetky dôležité informácie k voľbám do NRSR v roku 2020

Jubilanti

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer 3 desaťročia.

Katarínska hodová zábava

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Voznica Vás pozývajú na Katarínsku hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční 22.11.2019 o 20 hod. v Kultúrnom dome vo Voznici. Do tanca Vám bude hrať hudobná skupina AMADEO.

Jesenné upratovanie - realita

Realita po prvom dni pristavených veľkoobjemových kontajnerov v našej obci...

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku