Novinky

Koronavírus COVID -19 - Dôležité čísla

Dôležité čísla

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 oznamujeme, že s účinnosťou od 16.03.2020 sa upravujú úradné hodiny pre klientov obecného úradu

Voznický fašiang 2020

Už niekoľko desaťročí sa v pohronskej obci Voznica v poslednú sobotu pred ukončením fašiangového obdobia koná tradičný Voznický fašiang.

Žijeme v 21. storočí ?

Žijeme v 21. storočí ? - Nezodpovední občania pravidelne vykonávajú ,,potrebu" a vytvárajú odpad na parkovisku pri Dome smútku.

Autobusy budú jazdiť

ROKOVANIE ZMO Žiarsky región úspešné ... starostovia a primátori ZC, BŠ a ZH sa dohodli a od zajtra 27.januára 2020 premáva doprava SAD ako predtým.

PONUKA - Prenájom nebytových priestorov

Obec Voznica ponúka na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve obce formou priameho nájmu.

Hodnotenie práce samosprávy za rok 2019

Rok 2019 bol v našej obci charakteristický znovu naštartovaním samosprávy, ktorá vzišla z volieb konaných dňa 10. novembra 2018.

Stretnutie s Mikulášom

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom. Deti. ktoré poslúchali celý rok dostanú sladkú odmenu.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku