História

Vedecký archeologický prieskum na Bártovej (Richňavská dolina), vpravo od potôčika z Kamenného, uskutočnený Historickým ústavom z Budapešti potvrdzuje, že v období 1220-700 rokov pred našim letopočtom, v mladšej dobe bronzovej, tu žili ľudia lužickej kultúry. Obyvatelia sa zaoberali hlavne pastierstvom, roľníctvom a predovšetkým povozníctvom. Voznickí povozníci preberali tovar i kupcov niekde na pukanskej ceste a prepravili ho cez brod na Hrone až do vrchov Pohronského Inovca. Lokalita Brzny-brod je uvádzaná v ranno-stredovekých listinách ako všeobecne známy bod, ktorý tvoril hranicu medzi majetkom kráľovským a majetkom zemepánov a dodnes tvorí hranicu medzi katastrami Voznice a Žarnovice.

            Prvá písomná zmienka o obci Voznica, už spomína obec ako významné ekonomicko-dopravné centrum okolia. Touto listinou je zakladajúca listina Beňadického opátstva z roku 1075, daná uhorským kráľom Gejzom I., ktorou založil opátstvo Svätého Beňadika a ustanovil povinnosť odvádzať polovicu kráľovskej čiastky (voznického mýta) Beňadickému opátstvu.

V trinástom storočí sa Voznica a Brzny-brod spomína v listine Ostrihomskej kapituly z roku 1226. Listina je kúpnopredajnou zmluvou v ktorej šľachtici Pavel, Vít a Dobroslav, ktorí sú správcami Tekovského hradu, so súhlasom kráľa Ondreja II. predávajú svoje zeme Revište a Belú županovi Laustachovi za 50 hrivien zlata (12 kilogramov).

O obci Voznica je ďalší záznam z roku 1343, kedy levický kastelán prekladá mýto z Voznice práve do Žarnovice z dôvodu väčšieho využívania novej komunikácie. Vytvorenie tejto komunikácie cez Žarnovicu má svoje korene v spriechodnení Hodrušskej doliny, ktoré súviselo so začínajúcou ťažbou rúd v tomto regióne.

V roku 1558 sa Voznica spomína v urbárskom popise, ktorý udáva pozemkovú daň a mýtne poplatky. Ústne podanie odvodzuje z tohto obdobia i názov obce. Bol odvodený od činnosti občanov – povozníctva, ale aj od prievozu na Hrone – Prievoznica, z toho pomenovania vznikol názov Voznica. V tomto období sa obce priamo dotkla jedna významná udalosť. A to stavba, v tej dobe, najväčšieho banského diela na svete, Dedičnej štôlne cisára Jozefa II. Prerazenie dedičnej štôlne sa uskutočnilo 21. Októbra 1878. Jej celková dĺžka je 16 583, 5 metra. Razenie si vyžiadalo plných 96 rokov prác a celkové náklady dosiahli sumu 4 599 023 zlatých a 49 grajciarov. Prerazením tejto štôlne sa však ročne ušetrilo 230 tisíc zlatých na odčerpávaní vody z banských diel štiavnického revíru. Gustáv Faller v príspevku Bergmaenisch geschitliche Darstellung des Kaisera Josefi II. Erstolens in Schemnitz uverejnenom v ročenke Berg und Hutmaenisches Jahrburg der k.k. Montan-Lehranstalten zu Leoben un Pribram, ročník 1859 píše, že Dedičná štôlňa cisára Jozefa II. patrí k najveľkolepejším banským podujatiam sveta.

            Udalosti Prvej svetovej vojny priniesli mnoho útrap aj obyvateľom Voznice, i keď boje územie obce priamo nezasiahli. Chlapi začali rukovať už v júli 1914 a z bojísk sa domov nevrátilo 14 vozničanov a piati prišli ako trvalí invalidi.

            Počas Druhej svetovej vojny na území obce prebiehali boje SNP. Voznica sa ocitla na kraji povstaleckého územia a na hlavnom ťahu pohronskou dolinou. Obranu územia mal riešiť príchod trnavskej vojenskej posádky “Dunaj“, 1.septembra 1944. Tento útvar bol doplnený mužmi z Voznice, ktorí doň nastúpili v rámci mobilizácie. Bola vybudovaná obranná línia povstaleckého územia na čiare Voznická skala – Biely Kríž. Nemecké vojská zaútočili na našu obec 27. septembra 1944 v odpoludňajších hodinách. Obyvateľstvo bolo v noci evakuované do Kolienca a Kamenného, kde zostalo viac ako týždeň. Po Novom roku 1945 Voznicu obsadzuje maďarská armáda, ktorá bola neskôr vystriedaná nemeckou. Boje v obci prebiehali až do marca 1945. Voznica bola oficiálne oslobodená 6. Marca 1945, obyvatelia sa však z evakuácie vrátili až 30. Marca 1945.

            Rozsiahle zmeny v oblasti štátnej správy obec zasiahli po roku 1946. Z troch okresov Nová Baňa, Banská Štiavnica a Kremnica sa vytvoril okres Žiar nad Hronom, pod ktorého správu spadala aj obec Voznica. Obec bola z hľadiska osídlenia posúdená ako neperspektívna a bolo zastavené vydávanie stavebných povolení a tak jediná možnosť rozvoja bola v poľnohospodárskej oblasti (Valach, 1975).

             Ďalším prelomovým obdobím bol rok 1989, ktorý znamenal prechod z centrálne riadeného hospodárstva na trhové a otvorila sa tak cesta podnikateľským aktivitám v obci.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies