Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Oznam

Voľby do europarlamentuVytlačiť
 


          ep.jpg
            

         Obecný úrad Voznica Vám oznamuje, že:

  • e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019 E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019 je : sekretariat@voznica.sk

  • e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019 E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019 je : sekretariat@voznica.sk

 


 
 

Jarné upratovanie 2019Vytlačiť
 

ju.jpg
          
            
          Obecný úrad Voznica oznamuje, že jarné upratovanie sa bude konať od 1. apríla do 15. apríla 2019. Žiadame občanov aby počas týchto dní vyčistili verejné priestory pred svojimi domami, záhradami ako aj koryto potoka a ostatné verejné plochy. Odpad z týchto priestorov odvezú pracovníci OcÚ.

Konáre môžu občania odkladať do 15. apríla na skládku pri lavici a v Richňave pri autobusovej zastávke. Po dohode so starostom aj na iných miestach.
Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa bude vykonávať 13. apríla v sobotu od 9. hodiny spred rodinných domov. Prepálený jedlý olej pripravte k odberu v plastových fľašiach. Pneumatiky sa zbierať nebudú.
Veľkoobjemové kontajnery budú v našej obci pristavené len počas 14. týždňa od 1. do 8. apríla. Dôrazne žiadame aby občania do týchto kontajnerov odkladali len odpad, ktorý je väčších rozmerov a nepodlieha separácii. Pri väčšom množstve odpadu si občania môžu na vlastné náklady objednať veľkoobjemový kontajner priamo na Mestskom podniku služieb v Žarnovici na t. č. 0911 806 723.
Vrecia na triedený odpad si občania môžu bezplatne vyzdvihnúť na OcÚ.
Len dôkladným triedením odpadu šetríme životné prostredie a financie.

 


 
 

Oznam


           list.jpg
            
          

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici Uznesením č. 3/2019 zo dňa 04.03.2019

v y h l a s u j e

v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

voľbu hlavného kontrolóra Obce Voznica,

ktorá sa uskutoční dňa03.06.2019

počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Voznici v zasadačke obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva vo Voznici.   Viac...

      

 


 

Karneval 2019

Fašiangy 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

volby.jpg

Kandidáti na prezidenta SR

 

Informácie pre voliča
I


Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť Viac...


E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR dňa 16. marca 2019 je :


sekretariat@voznica.sk


E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR je :


sekretariat@voznica.sk


 

Zberový kalendár na rok 2019611876

Úvodná stránka