Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva 2014 - 2018


 

Mikuláš

Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?

Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký ?
Celý rok sme poslúchali , aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru , na kolene nemal dieru .
Tak ako sme sľúbili , všetci sme sa ľúbili .
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece , nikto z nás uč čakať nechce.

 

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš v piatok 5.decembra 2014  o 16-tej hodine v kultúrnom dome, na ktorého sa tešili všetky detičky. Priniesol si so sebou aj pomocníkov anjelikov a pre neposlušné deti zobral aj čerta. Ale ten len tíško v kúte sedel, lebo naše deti boli poslušné celý rok :D

                      

       Ďalšie fotografie


 

Výsledky komunálnych volieb

 

15.novembra 2014 sa konali voľby do samosprávy obcí, v ktorých sa volili poslanci do obecného zastupiteľstva Voznica a starosta obce Voznica.

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                       525
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                               226


Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:

do obecného zastupiteľstva                                                     219
 za starostu obce                                                                        203

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

Pč. Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov
1. Ján Antošík SMER – SD 181
2. Soňa Jančoková SMER – SD 164
3. Richard Fusatý SMER – SD 163
4. Peter Kršiak SMER – SD 156
5. Ondrej Pavol SMER – SD 146
6. Ľubica Lauková SMER – SD 142
7. Cyril Slosiar SMER – SD 119


Za starostu obce bol zvolený:

Meno a priezvisko  Politická strana Počet platných hlasov
Kamil Blaho SMER – SD 203
     
 


 

Poďakovanie zvoleného starostu obce


 

Vážení občania, veľmi si vážim, že po štvrtý krát, a tretí krát bez protikandidáta,  ste ma zvolili do čela obce Voznica. Ďakujem Vám za nevšednú podporu, o ktorú sa budem opierať v ďalšom volebnom období. Dôverne poznáte moju prácu. Tak isto poznáte aj môj pocit zodpovednosti a pokory pred prácou starostu. Stále sa chcem spoločne s poslancami a občanmi obce výrazne podieľať na smerovaní života obce. Hlboko v srdci mám zakorenenú úctu k spoluobčanom , ktorí v mojej osobe hľadajú radu, pomoc a nakoniec i splnenie ich plánov. Nie vždy to dokážem naplniť, ale vždy sa snažím Vás vypočuť, zanalyzovať okolnosti a až potom navrhnúť riešenia. Vždy mám na pamäti prospech občanov, záujmové skupiny. K obci som si za tie roky pôsobenia v samospráve vypestoval úprimný vzťah. Som hrdý Vozničan a hrdý na svojich spoluobčanov, pre ktorých sa budem snažiť vytvoriť čím krajšiu a prosperujúcu obec. Ďakujem Vám za dôveru a urobím všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamal.

Dovoľte mi ešte poďakovať členom volebnej komisie, ktorí zabezpečovali nerušený priebeh volieb a hlavne ďakujem tým, ktorí prejavili svojou účasťou vo voľbách občianske právo spolurozhodovať a podieľať sa na živote obce.

 

                                                                                              Kamil Blaho

                                                                                              starosta obce


 

Voznická ekotrasa

Projekt

„Voznická ekotrasa“

v obci Voznica

bol zrealizovaný

                     


 


 

30.výročie otvorenia kultúrneho domu

„Dni obce Voznica“ pokračovali aj na druhý deň – 30.augusta 2014, pri príležitosti 30.výročia otvorenia kultúrneho domu. Program sa začal ochutnávkou gulášu a kapustnice a podávalo sa aj iné občerstvenie. O 19 hodine sa začal kultúrny program, v ktorom starosta obce predniesol príhovor. Mládež z Voznice pod vedením Martiny Jóbovej ukázala svoj talent v speve, tanci a v hraní na hudobné nástroje. Do programu sa zapojila aj Richňavská Seniorka a folklórna skupina Dolinka. Starosta obce otvoril výstavku „30 rokov kultúry v obci Voznica“, ktorá sa konala v zasadačke kultúrneho domu, ktorú pripravila kronikárka pani Emília Halajová za asistencie pani Evy Kršiakovej a Anny Lukyovej. Výstavka prezentovala kultúrny život obce za posledných 30 rokov, teda od samotnej výstavby až po súčasnosť.  Program pokračoval tanečnou zábavou, v ktorej hrala hudobná skupina Ideál.

Urobili sme všetko preto, aby sme pri príležitosti 30. výročia otvorenia KD, vyjadrili úprimnú vďaku tým, ktorí tento stánok vybudovali, udržiavali a tým, ktorí počas tejto doby dokázali rozvíjať a šíriť kultúru postavenú na pilieroch ľudových tradícií a nadšenia jednotlivcov.

                     

Ďalšie fotografie


 


280899

Úvodná stránka