Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Pozvánka

Urbárske pozemkové spoločenstvo vo Voznici Vás pozýva ako podielnika na riadnu Valnú hromadu, ktorá sa bude konať dňa 21.02.2015 o 14,00 hod. v sále Kultúrneho domu vo Voznici.

Prezentácia začína o 13,00 hod.

 

Program:       

Otvorenie
Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti UPS za rok 2014
Správa o hodnotení UPS za rok 2014
Stanovisko dozornej rady k činnosti za rok 2014
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej valnej hromady
Plán činnosti UPS na rok 2015
Doplnenie stanov UPS v zmysle zákona 97/2013 Z.z.
Doplňujúce voľby
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

 

Podielnici spoločenstva, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť valnej hromady, môžu za seba splnomocniť ale len člena spoločenstva.

 

                                                                                              výbor Urbárskeho pozemkového

                                                                                              spoločenstva vo Voznici

 

Pozvánka a splnomocnenie na stiahnutie

 


 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva 2014 - 2018


 

Mikuláš

Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?

Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký ?
Celý rok sme poslúchali , aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru , na kolene nemal dieru .
Tak ako sme sľúbili , všetci sme sa ľúbili .
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece , nikto z nás uč čakať nechce.

 

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš v piatok 5.decembra 2014  o 16-tej hodine v kultúrnom dome, na ktorého sa tešili všetky detičky. Priniesol si so sebou aj pomocníkov anjelikov a pre neposlušné deti zobral aj čerta. Ale ten len tíško v kúte sedel, lebo naše deti boli poslušné celý rok :D

                      

       Ďalšie fotografie


 

Výsledky komunálnych volieb

 

15.novembra 2014 sa konali voľby do samosprávy obcí, v ktorých sa volili poslanci do obecného zastupiteľstva Voznica a starosta obce Voznica.

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                       525
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                               226


Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:

do obecného zastupiteľstva                                                     219
 za starostu obce                                                                        203

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

Pč. Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov
1. Ján Antošík SMER – SD 181
2. Soňa Jančoková SMER – SD 164
3. Richard Fusatý SMER – SD 163
4. Peter Kršiak SMER – SD 156
5. Ondrej Pavol SMER – SD 146
6. Ľubica Lauková SMER – SD 142
7. Cyril Slosiar SMER – SD 119


Za starostu obce bol zvolený:

Meno a priezvisko  Politická strana Počet platných hlasov
Kamil Blaho SMER – SD 203
     
 


 

Poďakovanie zvoleného starostu obce


 

Vážení občania, veľmi si vážim, že po štvrtý krát, a tretí krát bez protikandidáta,  ste ma zvolili do čela obce Voznica. Ďakujem Vám za nevšednú podporu, o ktorú sa budem opierať v ďalšom volebnom období. Dôverne poznáte moju prácu. Tak isto poznáte aj môj pocit zodpovednosti a pokory pred prácou starostu. Stále sa chcem spoločne s poslancami a občanmi obce výrazne podieľať na smerovaní života obce. Hlboko v srdci mám zakorenenú úctu k spoluobčanom , ktorí v mojej osobe hľadajú radu, pomoc a nakoniec i splnenie ich plánov. Nie vždy to dokážem naplniť, ale vždy sa snažím Vás vypočuť, zanalyzovať okolnosti a až potom navrhnúť riešenia. Vždy mám na pamäti prospech občanov, záujmové skupiny. K obci som si za tie roky pôsobenia v samospráve vypestoval úprimný vzťah. Som hrdý Vozničan a hrdý na svojich spoluobčanov, pre ktorých sa budem snažiť vytvoriť čím krajšiu a prosperujúcu obec. Ďakujem Vám za dôveru a urobím všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamal.

Dovoľte mi ešte poďakovať členom volebnej komisie, ktorí zabezpečovali nerušený priebeh volieb a hlavne ďakujem tým, ktorí prejavili svojou účasťou vo voľbách občianske právo spolurozhodovať a podieľať sa na živote obce.

 

                                                                                              Kamil Blaho

                                                                                              starosta obce


 

Voznická ekotrasa

Projekt

„Voznická ekotrasa“

v obci Voznica

bol zrealizovaný

                     


 


 

30.výročie otvorenia kultúrneho domu

„Dni obce Voznica“ pokračovali aj na druhý deň – 30.augusta 2014, pri príležitosti 30.výročia otvorenia kultúrneho domu. Program sa začal ochutnávkou gulášu a kapustnice a podávalo sa aj iné občerstvenie. O 19 hodine sa začal kultúrny program, v ktorom starosta obce predniesol príhovor. Mládež z Voznice pod vedením Martiny Jóbovej ukázala svoj talent v speve, tanci a v hraní na hudobné nástroje. Do programu sa zapojila aj Richňavská Seniorka a folklórna skupina Dolinka. Starosta obce otvoril výstavku „30 rokov kultúry v obci Voznica“, ktorá sa konala v zasadačke kultúrneho domu, ktorú pripravila kronikárka pani Emília Halajová za asistencie pani Evy Kršiakovej a Anny Lukyovej. Výstavka prezentovala kultúrny život obce za posledných 30 rokov, teda od samotnej výstavby až po súčasnosť.  Program pokračoval tanečnou zábavou, v ktorej hrala hudobná skupina Ideál.

Urobili sme všetko preto, aby sme pri príležitosti 30. výročia otvorenia KD, vyjadrili úprimnú vďaku tým, ktorí tento stánok vybudovali, udržiavali a tým, ktorí počas tejto doby dokázali rozvíjať a šíriť kultúru postavenú na pilieroch ľudových tradícií a nadšenia jednotlivcov.

                     

Ďalšie fotografie


 


289322

Úvodná stránka