Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Informácia pre uchádzačov

byt.jpg

Oznamujeme záujemcom o nájomný byt, že žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Voznica je možné podať na obecnom úrade.

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a)      potvrdenie, že uchádzač má trvalé alebo prechodné bydlisko v obci Voznica,  

b)      prehlásenie o počte detí uchádzača - starostlivosť o ne, riadna školská dochádzka, že sa nedopúšťajú protispoločenskej činnosti, miera starostlivosti uchádzača o svoje deti resp. o deti pridelené do osobnej starostlivosti (prikladajú len žiadatelia, ktorí majú deti v inej škole ako MŠ a ZŠ  Voznica),

c)      daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok alebo potvrdenie o príjme a o trvaní pracovného pomeru od zamestnávateľa,

d)     potvrdenie od obce, že žiadateľ nie je dlžníkom voči obci a organizáciám v pôsobnosti obce,

e)      dotazník a čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov, ktoré je zverejnené na stránke

 

Čestné prehlásenieDotazníkžiadosť


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

v.jpg

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia. Viac...


 

Hurá prázdniny 2018

Vytlačiť
 

DSC_0577_zmensena.JPGDSC_0549_zmensena.JPGDSC_0574_zmensena.JPG

 

Aj tento rok sa na konci školského roka a zároveň na začiatku letných prázdnin konalo podujatie pre deti pod názvom Hurá práázdniny. Pripravený bol bohatý, zábavný a dokonca aj náučný program. Na začiatku previedli svoje vystúpenie sokoliari  Svätého Bavona zo Štiavnických Baní. Pracovníci zo štátneho podniku Lesy SR, š.p. – odštepný závod Žarnovica mali pripravené stanovištia, na ktorých sa deti mohli oboznámiť s lesnými zvieratkami a lesom hravou formou. Tento rok sme pre deti pripravili súťaž pod názvom „Spartan Voznica 2018“, kde si všetky deti mohli vyskúšať svoje sily pri rôznych úlohách a prekážkach. Za splnenie úloh získali medailu, kľúčenku a občerstvenie v podobe keksíkov, džúsov, kofoly, muffiny a nakoniec aj osviežujúcu zmrzlinu. Nechýbal ani kolotoč, stánky s cukrovou vatou, ľadovou drťou a pukancami. Kým sa deti zabávali, mamičky sa mohli dať nalíčiť dievčatám z Mary Kay. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom: Obecný úrad Voznica, Starosta obce, Poslanci Obecného zastupiteľstva, ŠK Voznica, Coop Jednota Žarnovica, Jednota spotrebné družstvo Voznica, Pohostinstvo Peter Kršiak, DREVAN- Ján Antošík, Via Servis s.r.o. Voznica, Vierka Repiská, Zmrzlina Balija – Orient Cafe, Lesy SR š.p. OZ Žarnovica a všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie tohto podujatie. Fotografie...


 
 

Stavanie mája 2018

 

Dňa 30.apríla 2018 v pondelok o 19 hodine sa pred kultúrnym domom v obci Voznica konalo tradičné stavanie mája. Sprievodné slovo mal počas akcie starosta obce. Hudobná skupina Dolinka spestrila večer svojimi piesňami. Pripravené bolo aj občerstvenie – kofola, pivo a tradičný chlieb s masťou a cibuľou. Fotografie.


 

Zberový kalendár na rok 2017



564625

Úvodná stránka