Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Oslavy SNP

Pri príležitosti 72. výročia SNP sa v obci Voznica konal tradičný spomienkový program. O 19:00 sme si za účasti členov klubu vojenskej histórie uctili pamiatku vojakov kladením venca pri pamätnej tabuli. Nasledoval pochod na vrch Smrkáčik, kde už čakala pripravená 4 metre vysoká vatra, ktorú po slávnostnom príhovore a ukážke bojov zapálil starosta Kamil Blaho. Po zotmení sa mohli návštevníci pokochať pohľadom na ohňostroj a pochutnať si na drobnom občerstvení.

                   

Ďalšie fotografie


 

Oznam

Obecný úrad Voznica oznamuje občanom, že v mesiaci október sa v našej obci bude konať „JESENNÉ UPRATOVANIE“.

 

Na veľkoobjemový odpad budú pristavené veľkoobjemové kontajnery od 1.októbra 2016 na obvyklých miestach –
pri lavici a v Richňave.

 

Elektroodpad a nebezpečný odpad z domácností bude obec zberať dňa 8.októbra 2016 od 9. hodiny spred rodinných domov.

Medzi elektroodpad patria chladničky, mrazničky, výpočtová technika, TV príjmače, práčky, sporáky a iné elektrozariadenia.

Do nebezpečného odpadu zaraďujeme: batérie a akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre a tuky, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, zvyšky farieb, znečistené obaly z farieb, tonery, kyseliny, rozpúšťadlá.

Žiadame občanov, aby elektroodpad a nebezpečný odpad včas pripravili na dostupné miesto.

 

Biologický odpad – konáre, trávu a lístie môžu občania odkladať na skládku pri lavici a v Richňave pri autobusovej zastávke
do 31.októbra 2016. Po tomto termíne vytvárať nové skládky biologického odpadu je zakázané.


 

Pozvánka

 


 

Pozvánka


 

Hurá prázdniny

Prvá prázdninová sobota 2.júla bola venovaná našim deťom na futbalovom ihrisku ŠK, kde bola pripravená akcia pod názvom HURÁÁ PRÁZDNINY. Pripravený bol bohatý program. Na začiatku sme spolu otvorili naše nové detské ihrisko. Počas celého dňa bola pre deti pripravená zábava - trampolína na lanách, nafukovacia atrakcia, jazda na koni, súťaže, zmrzlina, ľadová drť, občerstvenie, strihanie sladkostí, tombola. Veríme, že začiatok prázdnin sme odštartovali s úsmevom na tvári. Ďakujeme všetkým organizátorom.

              

Ďalšie fotografie


 

RYBÁRSKE PRETEKY DETÍ 2016

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica, Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ, CVČ Žarnovica a už po štvrtýkrát aj starosta obce Voznica zorganizovali pri príležitosti Dňa detí RYBÁRSKE PRETEKY, na ktorých sa zúčastnilo 16 detí. Lov bol povolený na jednu udicu s jedným jednoháčikom, systémom chyť a pusť.

Kategória A (6 – 9. roč.)

Lukas Pukan (MŠ a ZŠ Župkov) 188 bod, Martin Ševčík (Žarnovica) 84 bod., Zuzana Slosiarová (I.C ZŠ Žarnovica) 64 bod.,  Jakub Maslen (I. B ZŠ Žarnovica)  37 bod., Matej Nemec (2.B ZŠ Žarnovica) 6 bod.

Kategória B (10 – 15 roč.)

Silvia Víglaská (ZŠ a MŠ Župkov) 134 bod., Peter Bartoš (5. A ZŠ Žarnovica)  63 bod., Tomáš Baniari (4.A ZŠ Žarnovica) 38 bod., Terézia Gregorová (4.A ZŠ Žarnovica)  36 bod.,  Mária Bartošová (5.A ZŠ Žarnovica)  6 bod.

Najväčším úlovkom bol 34 cm kapor a chytil ho Tomáš Baniari.

Najlepšie pätice boli odmenené vecnými cenami a víťazné trojice aj medailami, ktoré im odovzdali spoločne tajomník MO SZR Ing. Štefan Švihla a vedúci OKMaŠ MsÚ Žarnovica Ing. Jozef Piecka. T. Baniari za najväčší úlovok získal športovú trofej, ktorú mu osobne odovzdal starosta obce Voznica Kamil Blaho.

Poďakovanie za vykonanú prácu počas súťaže patrí rozhodcom Júliusovi Pukanovi, Pavlovi Ozankovi, Tomášovi Maslenovi a Petrovi Šimovi a za prípravu súťaže najmä hospodárovi MO SRZ Mgr. Ondrejovi Karnasovi.

           


 


451050

Úvodná stránka