Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Oznamy

Podrobné výsledky komunálnych volieb v obci VoznicaVytlačiť
 

Kandidáti zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva

Kandidát Počet hlasov
Ján Antošík 244
Soňa Jančoková 234
Peter Kršiak 220
Ľubica Lauková 207
Martin Pajerský 197
Ondrej Pavol 172
Cyril Slosiar 156

 

Kandidáti náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Kandidát Počet hlasov
Zdenko Mihálik 125
Viliam Slosiar 115
Ondrej Valach 98

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce

Kandidát Počet hlasov
Kamil Blaho 234
Viliam Slosiar 100

 
 

Opakované výberové konanie

skolka.jpg

Obec Voznica v zmysle §4 zákona č. 4 zákona č 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č 552/2003 Z.z. o výkove práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

opakované výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Voznici s termínom nástupu  od 01.01.2019... Viac...


 

Pozvánka

plagát_zábava_2018.jpg


 

Mesiac úcty k starším

4.jpeg

Dňa 13.októbra sa v našej obci konalo kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v ktorom vystúpili Školský dychový orchester spolu s dychovou hudbou Hodrušanka, vďaka ktorým sme zažili kultúrny zážitok :D Tohtoroční jubilanti boli pri tejto príležitosti slávnostne odmenení. Po programe sa podávalo chutné občerstvenie. Fotografie...


 

Žiadosť o poskytnutie daru – finančného príspevku

mas-bienaventurado-es-dar.jpg

Obec Voznica, v zastúpení starostu obce Kamila Blahu, Vás žiada o finančnú podporu.
Dňa 26.08.2018 vytopilo všetky priestory Materskej školy vo Voznici, kde došlo k havárií na prívode vodovodného potrubia a zaplavilo všetky priestory do výšky 20 cm. Došlo k poškodeniu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo výške cca 7.000,- Eur.

Veríme, že v rámci svojich možností podporíte vzniknutú situáciu v MŠ vo Voznici. V prípade akejkoľvek podpory obec zabezpečí propagáciu poskytovateľa daru (finančného príspevku).

Za pomoc Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Kamil Blaho
starosta obce

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť, Sponzorská zmluva, Darovacia zmluva


 

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A POZORUHODNOSTI 943-ROČNEJ OBCE VOZNICA

DSCN4988.JPG

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žarnovici, Základná organizácia JDS vo Voznici a Obec Voznica zorganizovali okresné stretnutie seniorov okresu Žarnovica s názvom „HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A POZORUHODNOSTI 943-ročnej obce Voznica“, ktoré sa konalo 6.septembra 2018 o 13,00 hod. v priestoroch kultúrneho domu vo Voznici s nasledovným programom:

Privítanie účastníkov starostom obce a predsedkyňou ZOJDS Voznica

Príhovor predsedu OOJDS Žarnovica

Kultúrny program: história obce, vystúpenie speváckych skupín, humorné scénky a vtipy

Občerstvenie

Výstavka historických dokumentov a predmetov

Tanečná zábava

Fotografie...


 

Po stopách Voznickej dedičnej štôlne

3.jpg

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici

Rudné bane, š. p. Banská Bystrica

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

a Obec Voznica

usporiadali

spomienkové podujatie

„Po stopách Dedičnej štôlne cisára Jozefa II.

(Voznická dedičná štôlňa)“,

ktoré sa konalo dňa 6.septembra 2018 o 10 hod., kedy bola slávnostne

odhalená pamätná tabuľa na ústí štôlne vo Voznici.

Fotografie...


 

Zberový kalendár na rok 2017


webygroup
  • Pondelok6-2graphic-icon
  • Utorok72graphic-icon
  • Streda81graphic-icon


586551

Úvodná stránka