Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Výberové konanie

list.jpg

Obec Voznica v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmnei a predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

hlavného kontrolóra Obce Voznica

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle poštou, alebo osobne doručí prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami, ako je uvedené v požiadavkách

do 17. septembra 2018. Viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

elektrikar1.jpg

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám  oznamujeme, že v termíne

od: 20.08.2018 08:30

do: 20.08.2018 13:15

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti  Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality podľa tejto prílohy.


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

v.jpg

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia. Viac...

Ďalšie dokumenty:

Oznámenie o určení počtu poslancov

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Voznica


 

Stavanie mája 2018

 

Dňa 30.apríla 2018 v pondelok o 19 hodine sa pred kultúrnym domom v obci Voznica konalo tradičné stavanie mája. Sprievodné slovo mal počas akcie starosta obce. Hudobná skupina Dolinka spestrila večer svojimi piesňami. Pripravené bolo aj občerstvenie – kofola, pivo a tradičný chlieb s masťou a cibuľou. Fotografie.


 

Zberový kalendár na rok 2017


webygroup
  • Utorok3216graphic-icon
  • Streda3216graphic-icon
  • Štvrtok3218graphic-icon


569068

Úvodná stránka