Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

volby.jpg

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť Viac...

 

Informácie pre daňovníkov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

peniaze.JPG

Obec Voznica ako správca miestnych daní a miestneho poplatku informuje občanov o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. januára 2019.

 

  1. Daň z nehnuteľnosti

Do 31. januára 2019 je povinný podať obci Voznica priznanie:

  • daňovník, ktorý sa stal v roku 2018 vlastníkom pozemku, stavby, bytu;
  • daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo uvedených nehnuteľností;
  • daňovník, u ktorého nastali zmeny v roku 2018 vo výmere pozemkov, stavieb, bytov;
  • daňovník, u ktorého došlo v roku 2018 ku zmene druhu pozemku (hlavne ak pribudli zastavané plochy z dôvodu výstavby drobnej stavby). Viac...

 

Mikuláš v obci Voznica a v Materskej škole

48363782_360925781134960_8985131583925125120_n.jpg     48364602_2056627317693620_1453491154296242176_n.jpg    48368113_290482448477919_5373322932783153152_n.jpg

Ďalšie fotografie


 

Mesiac úcty k starším

4.jpeg

Dňa 13.októbra sa v našej obci konalo kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v ktorom vystúpili Školský dychový orchester spolu s dychovou hudbou Hodrušanka, vďaka ktorým sme zažili kultúrny zážitok :D Tohtoroční jubilanti boli pri tejto príležitosti slávnostne odmenení. Po programe sa podávalo chutné občerstvenie. Fotografie...


 

Zberový kalendár na rok 2019


webygroup
  • Streda0-8graphic-icon
  • Štvrtok2-7graphic-icon
  • Piatok-1-9graphic-icon


598262

Úvodná stránka