Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Obecný úrad Voznica oznamuje, že dňa 2.októbra 2017, v pondelok budú pristavené veľkoobjemové kontajnery v obci na obvyklé miesta. Do týchto kontajnerov je dovolené odkladať len veľkoobjemový odpad.

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa bude vykonávať dňa 7.októbra 2017 v sobotu od 8 hodiny spred rodinných domov.

Konáre môžu občania odkladať do konca októbra na skládky pri lavici a v Richňave pri autobusovej zastávke. Po dohode so starostom aj
na iných miestach.

Pripomíname občanom na povinnosť odstrániť konáre na svojich pozemkoch, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií, elektrického vedenia a chodníkov. Taktiež občania sú povinní udržiavať pozemky bez buriny, kríkov a iných nečistôt.


 


 

Pozvánka


 

Pozvánka


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informáci e pre voliča:

Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Viac...

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Voznica možno doručiť aj v elektronickej forme do 05.10.2017 na elektronickú adresu: sekretariat@voznica.sk


 


515297

Úvodná stránka