Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Informácie pre daňovníkov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Obec Voznica ako správca miestnych daní a miestneho poplatku informuje občanov o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. januára 2018.

  1. Daň z nehnuteľnosti Do 31. januára 2018 je povinný podať obci Voznica priznanie:
  • daňovník, ktorý sa stal v roku 2017 vlastníkom pozemku, stavby, bytu;
  • daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo uvedených nehnuteľností; Viac...

 

Vyhodnotenie roka 2017

 

Vážení spoluobčania.

 

Chvíle vítania Nového roku pominuli a s nádejou svoj zrak upierame do ďalšieho obdobia svojho žitia. Aj mne dovoľte, aby som všetkým spoluobčanom zaželal všetko dobré, hlavne pevné zdravie, viac lásky ako nenávisti, viac radosti ako smútku, viac krajších dní ako horších a viac tolerancie a ľudskej spolupatričnosti. Želám si, aby sa tieto priania dotkli každého z nás, aby sme sa mohli spokojne venovať svojej práci, svojim rodinám a blízkym. Aby náš život bol zmysluplne naplnený  a aby z neho pominuli všetky negatívne javy a skutky. Viac...


 

Zberový kalendár na rok 2017

Mikuláš a Mikulášsky turnaj 2017

Aj tento rok prišiel do kultúrneho domu Mikuláš spolu s anjelmi a čertom. Spoločne s deťmi rozsvietili vianočný stromček, pod ktorým sa rozžiarili aj darčeky a všetky poslušné deti boli odmenené sladkou odmenou. Mikuláš nezabudol ani na detičky v materskej škole, ktoré si pre neho pripravili predvianočný program a za odmenu si pod vianočným stromčekom našli  nové hračky. Pri tejto príležitosti sa konal aj tradičný mikulášsky futbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku.

Fotografie z príchodu Mikuláša, fotografie z turnaja


 

Spievam, spievaš, spievame 2017

 

 

 

 

 

 

Dňa 21.10.2017 sa v našej obci uskutočnil festival hudobného folklóru, spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, hráčov na ľudové hudobné nástroje a ľudových hudieb pod názvom „Spievam, spievaš, spievame – 18.ročník“. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. V kategórií „Skupiny“ vystúpili: Richňavská Seniorka, Ženská FS Struška, Mužská spevácka skupina Sekera, Spevácka skupina Rudnianka, Spevácka skupina Rozmajrín, Spevácka skupina Delínka (Hronský Beňadik), Spevácka skupina Brezničianka, Folklórna skupina Vinička, Ženská spevácka skupina Hronka, Ženská spevácka skupina FS Hron, Súbor Dolinka (Voznica). V kategórií „Hra na ľudové nástroje a sólový spev“ vystúpili: Radoslav Greguš, Pavel Škoda, Jozef Suchý – hra na heligónku a spev, Katarína Michalcová – spev, Anastázia Maslenová – spev, Anna Čaradová spev s heligónkou, Anna Lieskovcová – spev, Anežka Trubenová – spev.Nesúťažne vystúpil aj Folklórny súbor Háj. Všetci účinkujúci boli odmenení cenami..Podujatie podporili: Obec Voznica, Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, Mlyn produkt Voznica, Agrojáns.r.o. – Radovan Gonda (Nová Baňa), Jednota spotrebné družstvo Voznica, Drevan – Ján Antošík (Voznica), Pohostinstvo Peter Kršiak (Voznica), DAS – Ján Daniel (Voznica), Rodina Lauková (Voznica), Aquakor Stavebniny (Žarnovica), primátor mesta Žarnovica p. Kamil Danko, starosta obce Župkov p. Ing. Ján Tomáš, starosta obce Voznica p. Kamil Blaho, Slovenská autobusová doprava Zvolen, Televízna panoráma Žarnovica, TV Žiar, Lekáreň Dr.Max.Toto podujatie bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja Fotografie z podujatia


 


533713

Úvodná stránka