Novinky

Jesenné upratovanie - realita

Realita po prvom dni pristavených veľkoobjemových kontajnerov v našej obci...

Roľnícka nedeľa

Roľnícka nedeľa má v obci Voznica tradíciu už 20 rokov.

Spievam, spievaš, spievame 2019

Dňa 21. septembra 2019 sa v kultúrnom dome vo Voznici konal festival hudobného folklóru.

75. výročie SNP, Deň ústavy SR

29. august 2019 je deň, keď si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania.

75. výročie SNP, Deň ústavy SR - Pozvánka

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici a starosta obce pozývajú na spomienkový večer pri príležitosti 75. výročia SNP a Dňa ústavy SR.

Od Tatier k Dunaju 2019

Počas najbližšieho víkendu 17. a 18. Augusta sa uskutoční v poradí 7. ročník najväčšieho štafetového behu Od Tatier k Dunaju 2019.

Spievam, spievaš, spievame 2019

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, znovu po 2 rokoch organizuje v spolupráci s obcou Voznica, regionálnu postupovú súťažnú prehliadku hudobného folklóru – spevákov ľudových pie

VIFI FEST vo Voznici - pozvánka

VIFI FEST (VIdiecky FIlmový FESTival) je podujatie, ktoré za aktívnej účasti miestnych prináša do desiatich slovenských obcí filmy a sprievodné podujatia. Príďte si vychutnať premietanie vo Voznici!

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku