Novinky

Poďakovanie

Poďakovanie občanom

Stavanie mája

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.

Separuje naša obec dostatočne?

Obec Voznica dlhodobo venuje pozornosť triedeniu komunálneho odpadu. Pravidelne upozorňuje na správne triedenie odpadu aby sa množstvo separovaného odpadu zvyšovalo.

Odomykanie kolies Voznica 2019

Reportáž z tretieho ročníka stretnutia veteránov vo Voznici, aj s ukážkami vojenských historických skupín.

Voznický fašiang

Už niekoľko desaťročí sa v pohronskej obci Voznica v poslednú sobotu pred ukončením fašiangového obdobia koná tradičný voznický fašiang.

Detský karneval 2019

V nedeľu 3. marca sa v kultúrnom dome konal tradičný detský karvenal, ktorý je už mnoho rokov súčasťou Fašiangových osláv vo Voznici.

Katarínska hodová zábava

Obec Voznica Vás pozýva na Katarínsku hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční 23.11.2018 o 20 hod. v Kultúrnom dome vo Voznici. Do tanca zahrá hudobná skupina JEWEL SK

  • 1
  • 2

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku