Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Voznica dňa 11.09.2023 o 19 hodine

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Voznica dňa 11.09.2023 o 19 hodine

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay


Zasadnutie obecného zastupiteľstva – pozvánka

Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 ZB. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov

sa uskutoční

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 11. septembra 2023 – v pondelok o 19.00 hodine 

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Program :

1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa

2) Kontrola uznesení č. 16 - 25/2023 zo zasadnutia OZ 26.6.2023

3) Návrh VZN č.3/2023 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Voznica

4) Návrh VZN č.4/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Voznica

5) Príprava inventarizácie majetku k 31.12.2023

6) Aktuálne informácie :

     6/1 Bytový dom – opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy – byt č. 10 - Nemcová

     6/2 Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – obnova Materskej školy

     6/3 Cyklotrasa Kozárovce – Hronská Dúbrava

     6/4 Odpočívadlo

     6/5 Cesta

     6/6 Cintorín

     6/7 Kamery v obci

     6/8 Odchyt psov – uzatvorená zmluva s útulkom pre psov U starej Dorky

     6/9 Čipovanie kukanádob

     6/10 Pripravované akcie – Úcta k starším, Katarínska zábava, Mikuláš, Štefanská zábava

7) Interpelácie poslancov, diskusia

8) Záver

                                                                                          

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies