Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Kontakty a štruktúra obecného úradu

Obec Voznica

Obecný úrad vo Voznici č.135, 966 81, pošta Žarnovica
IČO: 00321087
DIČ: 2021111521
Číslo účtu IBAN:  SK80 0200 0000 0000 0632 2422
Telefón: +421 45 682 0037
e-mail: sekretariat@voznica.sk

Starosta obce:

Kamil Blaho: tel.: 0908 931 891 e-mail: starosta@voznica.sk

Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Obecné zastupiteľstvo:

Má 7 poslancov. Je najvyšším zastupiteľským zborom obce Poslanci sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Poslanci obecného zastupiteľstva: Ján Antošík, Soňa Jančoková,  Peter Kršiak, Ľubica Lauková, Cyril Slosiar, Mgr. Martin Pajerský, Ondrej Pavol
 

Je výkonným a orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Pracovníci obecného úradu sú zamestnancami obce vo verejnej službe. Zabezpečujú administratívne a organizačné veci orgánov obce.

 

Pracovníci obecného úradu:

 

Mária Kalčoková

Ing. Lenka Peťková

Subjekty riadené obcou:

Materská škola

 

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov:

Telefón: 048 419 53 86

E-mail: zuzana.riehsova@advokatska.org


 


603685

Úvodná stránka