Všeobecne záväzné nariadenia

ROK

Názov VZN

Účinné / Zrušené

2013

VZN č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe.pdf

účinné

2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Voznica.pdf

účinné

2015

VZN č. 02/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov.pdf

účinné

2015

VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov.pdf

účinné

2016

VZN č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Voznica.pdf

účinné

2016

VZN č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voznica.pdf


Novela k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.pdf

účinné

2017

VZN č. 3/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Voznica.pdf

účinné

2017

VZN č. 4/2017 o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve obce Voznica.pdf

účinné

2017

VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Voznica.pdf

účinné

2020

VZN č. 2/2020 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Voznica.pdf

účinné

2023

VZN č. 02/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a.pdf

účinné

2023

účinné

2023

VZN č. 4/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Voznica.pdf

účinné

2023

VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a.pdf

účinné

2024

VZN č. 1/2024 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

účinné

2013

VZN č. 2/2013 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu.pdf

zrušené

2018

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voznica.pdf

zrušené

2019

VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

zrušené

2019

VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole.pdf

zrušené

2020

zrušené

2021

zrušené

2022

zrušené

2023

zrušené

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies