Pozvánka na zasadutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadutie obecného zastupiteľstva

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – pozvánka

Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 ZB. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov

Z v o l á v a m

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.júna 2024 - v pondelok o 19.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Program :

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa

2. Kontrola uznesení č. 1- 8 / 2024 zo zasadnutia OZ 11.3.2024 a uznesení 9 - /2024 z mimoriadneho OZ konaného 31.5.2024

3 Návrh záverečného účtu za rok 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra

4. Inventarizácia majetku za rok 2023

5 Správa o čerpaní z fondu opráv v Bytovom dome za rok 2023

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024

7.Prevod majetku vo vlastníctve obce - Marek Halaj a Bc. Miroslava Halajová

8. Žiadosť o prevod majetku vo vlastníctve obce - Dominika Forgáčová

9.. Návrh na prevod majetku vo vlastníctve Miroslava Arvaja a Márie Arvajovej

10. Voľba pracovných komisií

      - Komisia na ochranu verejného záujmu

      - Komisia pre ochranu verejného poriadku

11 Aktuálne informácie

      11/1 Bytový dom

       11/2 AED

      11/3 Pripravované akcie

      11/4 Rôzne

12 Interpelácie poslancov, diskusia

                                                                                                                     Ing. Nadežda Nemcová

                                                                                                                             Starostka obce

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies