Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 06.06.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 06.06.2022

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

 

 

Starosta obce Voznica Kamil Blaho, Voznica 224,  966 81  Žarnovica


          Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

6. júna 2022v pondelok o 19.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

 

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
  2. Kontrola uznesení , diskusných príspevkov zo zasadnutia OZ 07.03.2022
  3. Návrh záverečného účtu za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra
  4. Inventarizácia majetku za rok 2021
  5. Správa o čerpaní z fondu opráv v bytovom dome s.č. 207 za rok 2021
  6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica na 2.polrok 2022
  7. Aktuálne informácie
  8. Interpelácie poslancov
  9. Diskusia
  10. Záver 

                                                                                                          Kamil Blaho

                                                                                                         starosta obce

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies