Spievam, spievaš, spievame

Spievam, spievaš, spievame

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte

 

Názov projektu: „Spievam, spievaš, spievame - 2021“

 Zmluva č. 329/2021/ODDDO

Výška dotácie: 1 000,- EUR    


Dňa 18. septembra 2021 sa v priestoroch Kultúrneho domu vo Voznici

konala regionálna prehliadka hudobného folklóru

„Spievam, spievaš, spievame – 2021“. 

Cieľovou skupinou boli dospelí, speváci ľudových piesní, spevácke skupiny, hráči na ľudové hudobné nástroje a ľudové hudby.  


Podujatie pod názvom „Spievam, spievaš, spievame - 2021“ organizuje každé dva roky obec Voznica v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom. Tento rok to bol už 20. ročník.    

   
         Regionálna prehliadka hudobného folklóru sa konala s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Podujatie ďalej finančne podporili Obecný úrad Voznica a   Región GRON.  

   
           V sprievodnom programe o 14.00 hod. vystúpila renomovaná etnologička Katarína Nádaská na tému Jesenné zvykoslovie. V hlavnom programe o 16.00 hod. vystúpili folklórne kolektívy a jednotlivci z regiónu Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. 

Cenu diváka získala domáca FS Dolinka z Voznice. 

Podujatie sa konalo podľa protiepidemiologických opatrení v režime OTP.
Na záver tohto festivalu si účinkujúci spoločne zaspievali a vytvorili atmosféru ľudovej tvorby a zábavy.      


          Všetkým účinkujúcim, organizátorom a  sponzorom  ďakujeme za podporu a ochotu podieľať sa na zachovávaní ľudovej tvorby a piesní.  Za poskytnutie dotácie a za podporu ďakujeme poslancom BBSK.     

.

Fotogaléria:

Ľudová izba:

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku