Voznica

940 rokov v Richňavskej doline

Novinky v obci
Spievam, spievaš, spievame - pozvánka

POS ZH a obec Voznica Vás srdečne pozývajú na prehliadku hudobného folklóru Spievam, spievaš, spievame, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. septembra 2021 v KD vo Voznici.

OZNAM – do pozornosti vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti UPS Voznica

Obci Voznica, ako správca dane oznamuje vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti UPS Voznica, že im budú priebežne doručované rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 podľa výšky podielu na spol...

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

Obec Voznica upozorňuje občanov na povinnosť podľa zákona č. 251/2012 § 43

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku