Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zápisnice a uznesenia zo zasadaní obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia a riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v zasadačke OcÚ vo Voznici
 Zápisnica.pdf (118.5 kB) (118.5 kB)

 
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Voznica, zo dňa 06.12.2010
 Uznesenie I.zasadnutia.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, odst.1, zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 07.02.2011 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica.pdf (123.9 kB) (123.9 kB)

 
Návrh uznesenia z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Voznica, zo dňa 07.02.2011
 Uznesenie 07.02.2011.pdf (161.2 kB) (161.2 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, odst.1, zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 02.05.2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 2.05.2011.pdf (145.2 kB) (145.2 kB)

 
Uznesenie z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Voznica, zo dňa 02.05.2011
 Uznesenie02.05.2011 _1_.pdf (195.7 kB) (195.7 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, odst.1, zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 27.06.2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 27.06.2011.pdf (152 kB) (152 kB)

 
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Voznica, zo dňa 27.06.2011
 Uznesenie 27.6.2011.pdf (190.4 kB) (190.4 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, odst.1, zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 3.10.2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 3.10.2011.pdf (153 kB) (153 kB)

 
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Voznica, zo dňa 3.10.2011
 Uznesenie 3.10.2011.pdf (197.6 kB) (197.6 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, odst.1, zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 7.11.2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 zápisnica 7.11.2011.pdf (91.4 kB) (91.4 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, odst. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 12. 12. 2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica.pdf (148 kB) (148 kB)

 
Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 16. 1. 2012 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 16.01.2012.pdf (131.2 kB) (131.2 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 10. 2. 2012 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 10.02.2012.pdf (128.5 kB) (128.5 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 05. 03. 2012 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 05.03.2012.pdf (121.8 kB) (121.8 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 7.05. 2012 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 7.5.2012.pdf (175.5 kB) (175.5 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 25.06. 2012 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 25.6.2012.pdf (148.6 kB) (148.6 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 1.10. 2012 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 1.10.2012.pdf (173.3 kB) (173.3 kB)

 
zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 10.12. 2012 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica.pdf (123.4 kB) (123.4 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 04.02.2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 04.02.2013.pdf (203.7 kB) (203.7 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 08.04.2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 08.04.2013.pdf (53.6 kB) (53.6 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 03.06.2013 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 03.06.2013.pdf (177.2 kB) (177.2 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 14.08.2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 14.08.2013.pdf (154.7 kB) (154.7 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 7.10.2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 7.10.2013.pdf (193.3 kB) (193.3 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 9.12.2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica.pdf (205.6 kB) (205.6 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 3.02.2014 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 OZ 3.2.2014.pdf (190.6 kB) (190.6 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 7.04.2014 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 OZ 7.42014.pdf (190 kB) (190 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 21.07.2014 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 OZ 21.7.2014.pdf (211.4 kB) (211.4 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 8.09.2014 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 OZ 8.09.2014.pdf (188.9 kB) (188.9 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa §12, ods. 1, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov konaného dňa 3.11.2014 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Voznici
 Zápisnica 3.11.2014.pdf (342.9 kB) (342.9 kB)

 


603667

Úvodná stránka