Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zámery na roky2006-2010

Obec Voznica vo volebnom období 2006-2010 chce pokračovať v aktivitách z minulého volebného obdobia, ale za aktívnejšej podpory a angažovanosti občanov pri riešení problémov. Očakávame väčšiu účasť občanov na zasadnutiach OZ, ktoré sú zdrojom informácií pre občanov, ale aj kompetentným orgánom pre riešenie problémov a oprávnených požiadaviek voličov.
Obe má spracované priority pre roky 2007-20015. Ambiciózny program je možné plniť len s prostriedkov získaných z grantov a fondov štátneho rozpočtu, alebo Európskej únie. Vynaložíme čo najväčšie úsilie, aby sme boli úspešní pri nasledovných prioritách:

 • Vybudovanie obecného vodovodu.
 • Vyriešiť čistenie odpadových vôd.
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
 • Rekonštrukcia Školských zariadení.
 • Rekonštrukcia kultúrneho domu.
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
 • Rekonštrukcia miestneho rozhlasu.
 • Kúpiť 100 kusov stoličiek do sály Kultúrneho domu.
 • Ukončenie stavebnej úpravy miestneho cintorína.
 • Rozšíriť separáciu odpadu a vplývať na občanov pri zveľaďovaní životného prostredia.
 • Vytvárať podmienky pre vznik mikropodnikateľských zón.
 • Vytvoriť podmienky pre možnosť výstavby obecných nájomných bytov.
 • Podporovať činnosť skupín na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach.

 


 


603645

Úvodná stránka