Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Úradná tabuľa

Finančný rozpočet obce Voznica na rok 2019
 Finančný rozpočet 2019.pdf (75.8 kB) (75.8 kB)

 
Návrh rozpočtu obce Voznica na rok 2019
 Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf (42.5 kB) (42.5 kB)

 
Návrh VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Návrh VZN č. 01 2019.pdf (84.9 kB) (84.9 kB)

 
Záverečný účet Obce Voznica za rok 2017
 Záverečný účet obce rok 2017-návrh.pdf (120.8 kB) (120.8 kB)

 
Kúpna zmluva zo dňa 26.09.2017 - odpredaj pozemku C-KN 3/8 -výmera 150 m2 Zverejnená: 28.09.2017
 Kúpna zmluva zo dňa 26.9.2017.pdf (168.7 kB) (168.7 kB)

 
Kúpna zmluva zo dňa 22.09.2017- odpredaj pozemku E-KN 514/105 -výmera 149 m2 Zverejnená: 25.09.2017
 Kúpna zmluva zo dňa 22.09.2017.pdf (171.2 kB) (171.2 kB)

 
Informácia o vybavovaní individuálnych žiadostí o poskytnutie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 Informácia.pdf (57.1 kB) (57.1 kB)

 
Zmluva 1.pdf bude mať názov: Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku na LV 950 parcel. E-KN 247/109 o výmere 1096 m2 Zverejnená: 06.12.2016
 Zmluva 1.pdf (378.9 kB) (378.9 kB)

 
Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku na LV 503 parc. č. E-KN 247/12 o výmere 1220 m2 Zverejnená: 06.12.2016
 zmluva 2.pdf (195.4 kB) (195.4 kB)

 
Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku na LV 503 parc. č. E-KN247/12 o výmere 1220 m2 Zverejnená: 06.12.2016
 zmluva 3.pdf (242.8 kB) (242.8 kB)

 


603642

Úvodná stránka