Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Symboly obce

ERB OBCE VOZNICA

Historickú symboliku Voznice poznáme podľa odtlačkov pečatidla, pochádzajúceho z 19 storočia. V jeho strede je zobrazená veľmi štylizovaná ženská postava so zdvihnutou pravicou. Kruhopis znie SIGIL(lum) POSS(essionis) WOZNICZ(ensis). 1838.
Je nepochybné, že postava ženy so svätožiarou predstavuje svätú Katarínu Alexandrijskú - patrónku miestneho kostolíka. kostol bol postavený v roku 1842 (niektoré publikácie uvádzajú rok 1845). Kostol nie je najstarší, stojí na mieste staršieho. Literatúra spomína tiež staršie zvony, spred roku 1842 a to z roku 1675 a 1743.
Výber patrocínia svätej Kataríny, patrónky baníctva, ktorá je napríklad patrónkou Kremnice i Banskej Štiavnice, zrejme súvisí so skutočnosťou, že obec bola od konca 17 storočia v správe štiavnickej banskej komory, napokon neďaleko od Voznice ústi do Hrona dedičná štôlňa štiavnických baní.
V heraldickom stvárnení sa na zdvihnutej ruke svätej Kataríny zdôraznil prsteň - jej atribút ako nevesty Kristovej - doplnil sa typický atribút - koleso, na Ktorom bola mučená. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie postava strieborné, so zlatými atribútmi, štítové pole červené, čo je najvýznamnejšia heraldická farba vyskytujúca sa aj v štátnom znaku, navyše vhodne korešpondujúca s martýrstvom svätej Kataríny.

Erb Voznice má teda túto podobu:

V červenom štíte zlatovlasá, zlatým prsteňom nimbovaná svätá Katarína so zlatým prsteňom na prste zdvihnutej pravice, vľavo prekrývajúca zlaté ozubené koleso.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorba najpbvyklevší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Voznica v heraldických publikáciách ho nebude potrebné upravovať.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.
Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným šrafovaním, zelená šikmým šrafovaním, čierna ako plná, alebo mrežovaná, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
 

VLAJKA OBCE VOZNICA

Vlajka Obce Voznica pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi.

 

PEČAŤ OBCE VOZNICA

Pečať Obce Voznica je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VOZNICA. Pečať má priemer 35 mm.


 


603649

Úvodná stránka