Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:
Verejný obstarávateľ: Obec Voznica
Sídlo: Voznica 135, 966 81 Žarnovica
Štatutárny zástupca: Kamil Blaho – starosta obce, starosta@voznica.sk 
Kontaktná osoba:  Kamil Blaho – starosta obce
Kontakt: tel: 045/6820037, e-mail: sekretariat@voznica.sk 
Webové sídlo: www.voznica.sk
IČO: 00321 087
Peňažný ústav: VÚB, a.s., č.účtu: 6322422/0200


 


 


603659

Úvodná stránka