Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Bytový dom

Kúpna zmluva zo dňa 02.02.2017, zmluvné strany: Obec Voznica a Lisen, s.r.o. Zverejnená: 06.02.2017
 kúpna zmluva.pdf (59.8 kB) (59.8 kB)

 
Dodatok č. 1 zo dňa 08.03.2017 ku Kúpnej zmluve zo dňa 02.02.2017 Predávajúci: LISEN, s.r.o., Levice; Kupujúci: Obec Voznica Zverejnené: 10.03.2017
 dodatok ku kúpnej zmluve(1).pdf (38.7 kB) (38.7 kB)

 
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 2.2. 2017
Zverejnené: 09.05.2017
 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve.pdf (147.7 kB) (147.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorený podľa § 50a Občianskeho zákonníka
Zverejnené: 26.1.2017

 dodatok č. 1 k zmluve o buducej zmluve.pdf (306.5 kB) (306.5 kB)

 
ZMLUVA O budúcej kúpnej zmluve Uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka pre zmluvné strany: LISEN, s.r.o. a obcou Voznica
Zverejnené: 26.02.2016

 Zmluva o BKZ.pdf (92.7 kB) (92.7 kB)

 
Z m l u v a o vykonaní diela formou daru (sponzoring) uzatvorená medzi LISEN, s. r. o. a obcou Voznica
Zverejnené: 26.02.2016

 LISEN, zmluva sponzoring, škôlka.pdf (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Dodatok č. 3 k dohode o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 21.8.2013, jej Dodatku č. 1 zo dňa 3.12.2013 a Dodatku č. 2 zo dňa 3.3.2014
Zverejnené: 24.02.2015

 Dodatok č. 3.pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

 
Dodatok č. 2 k dohode o budúcej kúpnej zmluve uzatvorený podľa ustanovenia § 50a Občianskeho zákonníka
Zverejnené: 06.02.2014

 dodatok -. 2.pdf (74.9 kB) (74.9 kB)

 
Dodatok k dohode o budúcej kúpnej zmluve
Zverejnené: 05.12.2013

 dodatok.pdf (318.5 kB) (318.5 kB)

 
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve
Zverejnené: 22.08.2013

 dohoda1.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Voznica
 Ziadost_na_byt.doc (29 kB) (29 kB)

 


 


603682

Úvodná stránka